fbpx

Opodatkowanie indywidualne w Polsce

Jako członkowie społeczeństwa jesteśmy zobowiązani do płacenia naszych podatków. Nasz rząd następnie wykorzystuje nasze płatności na cele publiczne. Polska również korzysta z podatków i prowadzi swój system podatkowy co miesiąc.

Opodatkowanie indywidualne w Polsce

 

Deklaracja podatkowa zgodności

W Polsce osoby fizyczne są zobowiązane do zapłaty 11 miesięcznych zaliczek podatkowych z tytułu zagranicznych stosunków pracy. Roczne zeznania podatkowe są płatne 30 kwietnia, a koniec roku podatkowego przypada na 31 grudnia. Jeśli nie jesteś obywatelem Polski mieszkającym w Polsce, nadal będziesz zobowiązany do płacenia podatków, jeśli zarabiasz z dochodów pochodzących z Polski. W przypadku par małżeńskich podatki są nadal płacone oddzielnie.

Polska Rejestracja VAT

Jeśli jesteś obcokrajowcem w Polsce, rejestracja VAT w Polsce nie wymaga dołączenia języka polskiego, to jest to tzw. handel VAT nierezydenta. Będziesz jednak ograniczony poprzez odzyskanie polskiego podatku VAT po rejestracji. Jeśli jesteś nierezydentem w Polsce, musisz pozyskać przedstawiciela fiskalnego do rejestracji VAT.

Takie rejestracje są konieczne, a w niektórych sytuacjach musisz wiedzieć, jak przestrzegać ich ścisłych zasad. Oto najczęściej spotykane scenariusze, które wymagają rejestracji Vat Polska:

 • Przywóz i wywóz towarów w Polsce
 • Sprzedaż przedmiotów na terenie Polski
 • Kupno samochodu
 • Sprzedaż na odległość dla osób, które również mieszkają w Polsce (np. sprzedaż online).

Proces rejestracji VAT w Polsce trwa zazwyczaj do trzech tygodni. Może się on jednak nadal różnić (może być zakończony w ciągu 24 godzin lub potrwać do miesiąca), w zależności od tego, jak wypełniłeś swoje dokumenty.

Polska Stawki VATOpodatkowanie indywidualne w Polsce

Podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 23%. W przypadku niektórych towarów, żywności i innych ograniczonych świadczeń usług, obniżono o 8% i 5% stawki podatku.

Wciąż jest wiele rzeczy, które mają różne stawki, nawet tych zwolnionych z podatku. Możesz szukać dalej, aby dowiedzieć się o tym więcej.

Polska Zwroty VAT

Każdy, kto jest właścicielem firmy posiadającej polski numer NIP, zobowiązany jest do składania okresowych deklaracji VAT. Może ona być składana miesięcznie lub kwartalnie. Każda osoba fizyczna posiadająca polską ulgę podatkową musi zapłacić w terminie 60 dni (180 dni w przypadku osób, które nie dokonały transakcji podlegających opodatkowaniu). W przypadku złożenia kontroli podatkowej, termin płatności może zostać przedłużony.

Podatek dochodowy

Dochód jest sklasyfikowany w następuj ący sposób: usługi zależne nawet od dochodów z zatrudnienia i emerytur, dochodów zawodowych, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z rolnictwa, dochodów z wynajmu, dochodów kapitałowych itp.

Dla mieszkańców

Jeśli jesteś rezydentem, który ma umowę o pracę z polską firmą, to Twój szef będzie pobierał podatki według stopniowej 18% stawki podatkowej i 32% podstawy opodatkowania. Wspomniane stawki będą miały zastosowanie tylko w przypadku, gdy Twoja wypłata będzie większa niż wspomniane przedziały podatkowe.

Przeciwnie jest jednak, gdy pracuje się w firmie nie będącej własnością polską. Odprowadzanie podatków jest twoim zadaniem, a twój szef nie jest w żaden sposób zobowiązany do ich płacenia. Musi on być płacony nie dłużej niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymujesz swoją pensję.

Dla podatników pozostających w związku małżeńskim stworzyli oni różne warunki dotyczące wspólnego opodatkowania.

Dla zagranicznych rezydentów

Ci, którzy pracują w Polsce, ale nie są tutejszymi rezydentami, nadal przestrzegają tej samej zasady, o której wspomniałem wcześniej dla mieszkańców. Jeśli pracujesz w polskiej firmie, to Twoim pracodawcą będzie ten, który będzie zajmował się Twoimi podatkami (i odwrotnie).

Różniłoby się to jednak w przypadku tych, którzy pracują nad osobistą umową o świadczenie usług. W tym przypadku płaci się wynagrodzenie z 20% zryczałtowanym podatkiem końcowym. Jest on wypłacany 20. dnia po zakończeniu miesiąca pracy.

Podatek dochodowy od czynszów

Płacenie podatku dochodowego od najmu w Polsce odbywa się na dwa sposoby: jeden to metoda ryczałtowa, a drugi to metoda progresywna. Zazwyczaj płaci się go miesięcznie, ale można go płacić również kwartalnie metodą ryczałtową, jeśli w poprzednim roku zarobiłeś mniej niż 100 tys. zł.

Jeśli stosujesz metodę ryczałtową, musisz informować o tym lokalny urząd skarbowy co 20 stycznia. Jeśli tego nie zrobisz, automatycznie dadzą znać, że będziesz korzystał z metody progresywnej. Możesz skorzystać z innej metody dopiero po zakończeniu roku.

Po uzyskaniu dochodu w Polsce, należy poinformować o tym fakcie lokalny urząd skarbowy 20 Dnia miesiąca po uzyskaniu pierwszego dochodu. Odbywa się to tylko wtedy, gdy korzystasz z metody płatności miesięcznej, metoda progresywna, nie wymaga żadnych powiadomień w lokalnym urzędzie skarbowym.

Rok podatkowy rozpoczyna się od 1 stycznia i trwa do 31 grudnia.

Jak działa metoda ryczałtowa:

 1. Twoje zeznanie podatkowe musi być złożone do 31stycznia każdego roku.
 2. Nie można wycofać opłat
 3. Jeśli dochód brutto z wynajmu jest opodatkowany w wysokości 8,5%, to jest on traktowany jako osobny dochód.

Jak działa metoda progresywna:

 1. Do 30 kwietnia należy złożyć deklarację podatkową lub zeznanie (PIT 36) w lokalnym urzędzie skarbowym. Odbywa się to co roku.
 2. Bierze on całkowity polski dochód z czynszów brutto, odejmuje koszty i inne źródła.
 3. Jeśli płacisz 85.000 zł rocznie, stawka podatku wynosi 18%. Wyższa od podanej będzie stawka podatku w wysokości 32%.
 4. Uwzględnione zostaną również Państwa wydatki na podatek od nieruchomości, remonty, opłaty za zarządzanie i amortyzację. Odsetki od kredytu hipotecznego stanowią koszt uzyskania przychodu.

Polska polisa ubezpieczeniowa / Zielona Karta

Co to jest zielona karta? Jeśli jesteś obcokrajowcem prowadzącym swój pojazd w Polsce, musisz wykupić polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, którą nazywają "Zieloną Kartą4". Polska jest w stanie obsługiwać tego typu międzynarodowe karty systemowe. Dzięki temu możesz bez wysiłku posiadać ubezpieczenie.

Ich polisa ubezpieczeniowa, "Zielona Karta", może być formą ochrony cywilnej dla każdej osoby tam przebywającej. Weźmy na przykład sytuację, w której osoba trzecia uszkodziła twój pojazd.

Ubezpieczenie zagwarantuje, że w takiej sytuacji to nie Państwo wypłacą odszkodowanie, lecz osoby trzecie.

Zakup pojazdu w Polsce

Oto dobre wieści dla ciebie. Jeśli nie jesteś rezydentem, ale planujesz zakup własnego samochodu tutaj w Polsce, to jesteś w dobrej sytuacji, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń przy jego zakupie. Możesz kupić swój wymarzony samochód bez problemu lub nawet używany, który nadal służy jakości. Musisz tylko sprawdzić jego cechy i warunki, a także zapewnić niezbędne wymagania.

Kiedy już zakupisz żądany pojazd, otrzymasz komplet dokumentów. Obejmują one kartę historii pojazdu, dokument rejestracyjny, jeśli jest jeszcze ważny, polisę ubezpieczeniową i wreszcie kluczyki do samochodu, które zazwyczaj są dostarczane w dwóch zestawach.

Rejestracja pojazdu

Po dokonaniu transakcji otrzymasz 30 dni na zarejestrowanie samochodu. W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji w urzędzie miejskim (który może być również urzędem powiatowym). Upewnij się, że zabrałeś ze sobą następujące rzeczy:

- Formularz wniosku o rejestrację pojazdu

- Dowód osobisty z wizą lub kartą pobytu (a w miarę możliwości również z paszportem)

- Umowa dotycząca pojazdu i faktura VAT

- Dokument rejestracyjny

- Tablice rejestracyjne

- Dowód posiadania tymczasowego adresu zameldowania w Polsce

- Formularze pełnomocnictwa (jeśli istnieje)

Wszystko musi być oryginalne i napisane w języku polskim. Jeśli Twój dokument jest w innym języku, to musisz dołączyć jego uwierzytelnione tłumaczenia.

Ubezpieczenie obowiązkowe w Polsce

Ubezpieczenie w Polsce odbywa się poprzez zawarcie umowy z lokalnym zakładem ubezpieczeń, a następnie uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Na marginesie, może to być nieco kosztowne, ale gwarantuje, że może to dać wiele korzyści.

Dla tych cudzoziemców, którzy chcieliby się ubezpieczyć w Polsce, jest to absolutnie możliwe. Musisz podjąć się w polskim oddziale na zasadzie swobody przedsiębiorczości lub możesz spróbować bezpośrednio na zasadzie swobody świadczenia usług (FOS), którą oferuje Polska. Po tym, możesz teraz wykonywać wszelkie czynności w Polsce.

Jeśli otrzymujesz ubezpieczenie, które będzie korzystne dla Ciebie ze względu na wolność usług, będziesz mógł z niego skorzystać po otrzymaniu odpowiedzi od organu nadzorującego w Twoim kraju pochodzenia od PFSA. A jeśli jesteś jednym z tych, którzy zamierzają dokonać podziału na podstawie swobody przedsiębiorczości, to aby móc korzystać ze swobody świadczenia usług, musisz mieć dodatkowe informacje na temat warunków obowiązujących w Polsce w zakresie obowiązujących ubezpieczeń.

Przed ujawnieniem wszystkich spraw związanych z ubezpieczeniem, ubezpieczający i osoba ubiegająca się o ubezpieczenie, muszą upewnić się, że zgodzili się już z procesem zawierania umów ubezpieczeniowych i innymi formami przygotowanymi przez ubezpieczyciela, które mogą prowadzić do powstania ryzyka ubezpieczyciela. W takim przypadku, ubezpieczyciel traci swój związek z nieujawnionymi okolicznościami i obowiązkiem zapewnienia ubezpieczyciela.

Skontaktuj się z nami

Gotowy na inwestycję?

Skorzystaj z naszego symulatora cen i przedstaw nam swój projekt, znajdziemy odpowiednią nieruchomość dla Ciebie w Polsce
Symuluj mój projekt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram